ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำคณะตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ โดยมีวงโยธวาทิต โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมนำขบวน