พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีราชเจ้า

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีราชเจ้า โดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตนารีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ทำพิธีถวายราชสดุดีในวันนี้ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562