องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้มอบหมายให้ตัวแทนครู รับมอบหน้ากากอนามัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ โดยมีนายสมคิด ศรีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เป็นผู้มอบ เพื่อให้ครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ใช้ในการใส่ป้องกันไวรัส