สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี