สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายพบปะนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายมาพบปะนักเรียนให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยมี นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การตอนรับ