กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ ONET ม.3

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา นางอัญคณาพร สัญญา นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จุุดที่ 2 คณะกรรมการระดับสนามสอบในสหวิทยาเขตริมกกและสหวิทยาเขตเบญจมิตร