กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้เข้าเยี่ยมกิจกรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดย มีนายจักรกริช เมืองหอม เป็นผู้ฝึกสอน