กิจกรรมของโรงเรียน

งานแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

      วันที่ 27 มกราคม 2566 นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจัดงานแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ  นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ในงานมี นายอรรณพ  จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้