รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศ สพม.6

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศึกษานิเทศ สพม.36 เข้ามานิเทศการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ