ร่วมพิธี วันพ่อแห่งชาติ ณที่ว่าการ อ.พาน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำตัวแทนคณะครู ไปร่วมพิธีเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งทางอำเภอพาน จัดขี้น ณ หอประชุมอำเภอพาน