แข่งขันทักษะระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับประเทศ ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ไปแข่ง ขันทักษะอยู่ จำนวน 6 รายการ