นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้ไปให้กำลังใจกับนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอพาน