อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำคณะครู เข้าอบรมการจัดทำสื่อวีดีโอการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้คณะครูได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี ศน.ยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย มาอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน