ร่วมจัดทำแผนสุขภาพชุมชุน ต.แม่อ้อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม และนางกมลลักษณ์ ฉายากุล ได้เข้าร่วมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของ ตำแม่อ้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ