มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายอรรณพ ยะตา ได้เป็นประธานประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการวิเคาะห์หลักสูตร ให้กับคณะครู