ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 3 กุมภาพันธ์