ประชุมข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้ประชุมการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชุมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564