อบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความปลอดภัยทางถนน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความปลอดภัยทางถนน ระดับตำบล หมู่บ้าน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุม อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น