เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สภานักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่เพื่อแทนประธานนักเรียนคนเดิมที่หมดวาระ โดยมีนายอรรณพ ยะตา เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคนแรก