ประกาศ

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าข้าวเปลือกข้าวสารเพื่อการศึกษา

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ชมรมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าข้าวเปลือก – ข้าวสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 522-0-70436-2 ชื่อบัญชี ผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

หรือร่วมทำบุญที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25666 เวลา 09.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารดอกอ้อ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร ข้าวเปลือก ข้าวสาร อาหารแห้ง
เวลา 09.00 น. ถวายองค์ผ้าป่าแด่พระสงฆ์ จตุปัจจัยไทยทานพระสงฆ์ อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี