ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 256 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ณ ห้องประชุม อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย