Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 0182 DSC 0185

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้กล่าวเปิด กิจกรรมค่ายอาสา ตามโครงการระดมปัญญาแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

DSC 0187

 

DSC 0190