Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

MOW010 MOW012

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ จัดทำโครงการสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ โดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ธรรมเขตต์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ร่วมกันเป็นประธานในพีธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ในโครงการนี้จะเป็นการจำลองเอาการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ มาใช้ในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมอบรม

 

 

MOW011

 

MOW013

 

MOW021

 

MOW026