Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 5967 DSC 5972

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชาว ชมพู-ม่วง โดยมีการร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกัน  โดยมีนายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมรับประธานอาหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

DSC 5946

 

DSC 5961

 

DSC 5962