Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 2574 DSC 2593

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 เวลา 16.30 น. นายจรัล แก้วเป็งได้นำคณะครู ต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ กันทะวัง ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผอ.สมบัติ ประมวน ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 1 และ นายวีระชัย สุขบุญชูเทพ อ.ก.ค.ศ ผู้แทนสายครู ที่ได้มาเยียมและให้กำลังใจในการทำงาน

DSC 2583

 

DSC 2570

 

DSC 2581

 

DSC 2586