Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 2170 DSC 2231

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดทำบุญตักบาตร เนืองในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

DSC 2181

 

DSC 2251

 

 

DSC 2270