Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 2013 DSC 1906

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ร่วมขบวนแห่สมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ พระครูเจ้าคณะตำบล พระครูพิศาลธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดม่อนป่าสัก ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งทางผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง ได้รับเกียรติ อัญเชิญ พัดยศ ในครั้งนี้

DSC 2010

 

DSC 1991

 

DSC 1904

 

DSC 1908