Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page0 page1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำคณะครูนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ไปร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขี้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ในครั้งนี้ มีนายอำเภอพานเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

IMG 4744

 

IMG 4761

 

IMG 4817

 

IMG 4822