Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำผู้กำกับรองผู้กำกับและลูกเสือโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดยการประกอบพิธีในวันนี้เพื่อ เทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

SAM 0298

 

SAM 0326