Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 2083 IMG 2072

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมคมร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

IMG 2062

 

IMG 2076