Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 36281 IMG 36401

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ พร้อมคณะ ได้นำ รถตู้ มามอบให้กับ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายจรัล แก้วเป็ง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ให้การต้อนรับ โดยในครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนได้แสดงการฟ้อนรำ ล้านนาไทย ให้ผู้ที่ร่วม เป็นพยานได้รับชมอีกด้วย (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

 

 

IMG 35681

 

IMG 35871

 

IMG 36071

 

IMG 36081