Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม  ซี่งทางคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดขี้น เป็นประจำทุกปี ในงานมีการแข่งขัน การทดลองวิทยาศาสต์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และการแสดงของนักเรียนแม่อ้อวิทยาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นอย่างมาก  (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

 

IMG 33861

 

IMG 34271

 

IMG 33631

 

IMG 33771

 

IMG 33831