Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

P1080427 P1080337

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของชุมชนตำบลแม่อ้อ ซึ่งทางตำบลแม่อ้อได้จัดให้มีการจัดขบวนแห่เทียนของแต่ละหมู่บ้าน ทางขบวนแห่งเทียนโรงเรียนแม่อ้อได้มีการจัดขบวนต่างๆร่วมด้วย เช่น ขบวนรถแห่เทียน การแต่งกายแฟนซี  การแสดงฟ้อนรำ และการแสดงตีกองสะบัดชัย โดยทาง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำขบวนเทียน ไปถวายวัดพระธาตุคือเวียง (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

P1080344

 

P1080347

 

P1080354

 

P1080358

 

P1080372

 

P1080380