Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่ ทันตกรรม จาก โรงพยาบาลสุขภาพตำบลแม่อ้อ มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม โดยมีครูรินสัน อินสอน ร่วมในการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ด้วย

 

 

P1080153

 

P1080164

 

P1080179

 

P1080181