Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

การส่งบทความของคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ  สำหรับครูที่ได้รับการยืนยันจาก Admin

1.  เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ ทางด้านซ้ายมือของเวปไซค์

001

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีเมนู พิเศษขึ้นมาด้านซ้ายมือ คือเมนู Editer

03

 

3. ให้ทำการคลิกเลือกเมนู เพิ่มบทความและข่าวสาร

4. เมื่อเข้ามาแล้วให้กรอกรายละเอียดต่างๆ

04

 

5.  ตรงชื่อหมวดหมู่ให้เลือกให้ตรงกับบทความของท่านที่จะเขียน เช่นส่งบทความของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ก็ให้เลือกหมวดหมู่เป็นบทความกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ถ้าจะส่งข่าวสารก็ให้เลือกหมวดหมู่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์

05

 

6. คลิกปุ่มบันทึกด้านบนเป็นอันเสร็จการส่งบทความและข่าวสาร

(หลังจากนั้นให้รอ ADmin ยืนยันการส่งข่าวสารอีกครั้งหนึ่ง)