Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

679443235414948 n 679442902081648 n

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อเข้าร่วมขบวนแห่เทียน พรรษา ประจำปี 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน 

679443018748303 n

 

679443368748268 n