Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page0 page01

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาครูและนักเรียน

IMG 5669

 

IMG 5674

 

IMG 5616

 

IMG 5614

 

IMG 5608

 

IMG 5561

 

IMG 5519

 

IMG 5516

 

IMG 5510