Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page 382167 413442572061100 2096536711 n

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย “แม่ลาวเกมส์ 55” ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสลักฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

282077 413445132060844 1988868576 n

 

382167 413442572061100 2096536711 n

 

65089 413441828727841 327372889 n