Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 3837 IMG 3802

 

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำลูกเสือเนตรนารี ทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 25ุ60 และพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือของลูกเสือสามัญ (ปชส.รร./ภาพข่าว)

 IMG 3777

 

IMG 3765

 

IMG 3771

 

IMG 3841

 

IMG 3817

 

IMG 3668

 

IMG 3861