Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0028 รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0020

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดพิธีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวาวีวิทยาคม ที่ได้เดินทางมาส่ง ครูกฤษนุ ก้อสละ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูพลศึกษา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยท่าน ผอ.สงกรานต์ บุญมี และคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมให้การตอนรับอย่างอบอุ่น (ปชส.รร./ภาพข่าว)

รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0011

 

รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0002

 

รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0004

 

รบครวาว 2 ๑๗๐๕๒๓ 0026