Home

สวนสนามลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559

พิมพ์

0 1

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมนำโดย ว่าที่รท. ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำลูกเสือเนตรนารี ทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 และพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือของลูกเสือสามัญ (ปชส.รร./ภาพข่าว)

2

3

 

4

5

Joomla 2.5 template by Freetemplatespot
ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Saturday the 26th - .