Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 0163 IMG 0010

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะครู นักเรียน กองลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ” โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีสำคัญดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี และในโอกาสอันดีนี้ได้มีพิธี เข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ของลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 ด้วย

IMG 9905

 

IMG 9950