สิงคโปร์

พิมพ์
หมวด: asean


พื้นที่ 
699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง 
สิงคโปร์

ประชากร 
5.08 ล้านคน (2553)

ภาษาราชการ 
อังกฤษ จีน มลายู  และ ทมิฬ

ศาสนา 
พุทธ (ร้อยละ 42.5)
อิสลาม (ร้อยละ 14.9)
คริสต์ (ร้อยละ 14.6)
ฮินดู (ร้อยละ 4)
ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25)

ประมุข 
นายเอส อาร์ นาธาน (2542-ปัจจุบัน) ประธานาธิบดี

ผู้นำรัฐบาล 
นายลี เซียน ลุง (2547-ปัจจุบัน) นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ 
นายเค ชันมูกัม (K. Shanmuga) (21พ.ค.2554-ปัจจุบัน)

ระบอบการปกครอง 
ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2554 โดยนายลี เซียน ลุง หัวหน้าพรรค PAP ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายเอส อาร์ นาธาน (อายุ 81 ปี เป็นประธานาธิบดีคนที่ 6  ของสิงคโปร์ แต่เป็นประธานาธิบดี คนที่ 2  ที่มาจากการเลือกตั้ง)  รับตำแหน่งสมัยที่สอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2548

วันชาติ 
9  สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2508)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 
20กันยายน 2508

หน่วยเงินตรา 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 SGD ประมาณ 23.47 บาท)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
226.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 
44,904ดอลลาร์สหรัฐ (2553)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 14.7 (2553)

สินค้านำเข้าสำคัญ 
เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

สินค้าส่งออกสำคัญ 
เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2554
 
ที่มา : จับตาเอเชียตะวันออก
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=15 (15 พ.ย. 2554)

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Monday the 16th - .