พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1883

IMG 7455 IMG 7394

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายจรัลแก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จาก สพม.36 นำโดย นายสุรัตน์ กุลศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทางคณะผู้นิเทศได้ติชม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

 

 

IMG 7409

 

IMG 7416

 

IMG 7418

 

IMG 7423

 

IMG 7429

 

IMG 7439