พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 2069

IMG 6763 IMG 6767

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีฐาน ต่างๆมากมายเพื่อให้ ลูกเสือและเนตรนารีได้ใช้ทักษะของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ

 

IMG 6777

 

IMG 7137

 

IMG 7148

 

ติดตามชมรูปต่อได้ที่ Fanpage