พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 777

S  92684315

วันที่ 30 มกราคม 2560 ชมรมนอร์ทเทิร์น พาน นำโดย คุณตันตระกูล ใจเย็น และคุณไวพจน์ เตจ๊ะวลิตร ตัวแทนชมรม ได้มามอบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบทุน

S  92684315

 

S  92684314