พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 888

IMG 7120

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกีฬาสีภายใน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศ และรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ ซึ่งภายในกิจกรรม มีทั้งการร้องเพลง และการแลกของขวัญ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาตะกร้อ ฟุลบอลอีกทั้งยังมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่าง ครูและนักเรียน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน

 

IMG 5869

IMG 6868

IMG 7137

IMG 7163

IMG 7171