พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 959

IMG 4558 IMG 4572

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม ศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจตน กิจกรรมปลูกป่า "สวนไม้ผล" ณ สวนไม้ผล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  (ปชส.รร./ภาพข่าว)

IMG 4600

 

IMG 4605

 

IMG 4613

 

IMG 4650

 

IMG 4518