พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1434

22510 22525

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โดยถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย (ประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว)

22510

 

22525